Przeglądy techniczne

Wykonujemy m.in.

  • Badania bezpieczeństwa prądowego
  • Badania poprawności działania
  • Konserwacja urządzenia
  • Kalibracje
  • Paszporty techniczne urządzeń

Przeglądy techniczne

Rozwiązania wprowadzone do urządzeń medycznych wraz z rozwojem techniki, w pewnych okolicznościach mogą stanowić dla pacjenta czy personelu potencjalne zagrożenie. Dlatego tak ważna jest kontrola techniczna urządzeń medycznych. Zignorowanie tego obowiązku może zaowocować poważnymi sankcjami za ewentualny incydent medyczny mogący spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta. Ryzyko poważnej awarii niwelują właśnie regularne przeglądy techniczne i konserwacje.  

Wykonujemy profesjonalne przeglądy techniczne urządzeń medycznych, dokonujemy badań bezpieczeństwa, konserwacje urządzenia, kalibracje, legalizacje.

Nasz serwis korzysta z wysoce specjalistycznych urządzeń pomiarowych, odpowiadającym wymogom normy bezpieczeństwa dotyczącym medycznych urządzeń elektrycznych. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie określić stan bezpieczeństwa technicznego aparatury medycznej.

X